ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (.ศอ.ปส.ชน.) ปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 หน่วยงาน จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เพื่อรณรงค์ไม่ใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อลดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และอันตรายที่เกิดจากการขับขี่รถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อดูแลทุกข์และสุขของประชาชนคนไทย

โดยบูรณาการกำลังร่วมอำนวยความสะดวก สุ่มตรวจปัสสาวะในผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนระหว่างเดินทาง นำกำลังสุนัขตำรวจพร้อมผู้ควบคุมสุนัขไปตรวจสอบสัมภาระกระเป๋า พัสดุภัณฑ์ ใต้ท้องรถ บขส.ที่วิ่งส่งผู้โดยสาร .

เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด พร้อมพบปะประชาชน เดินรณรงค์สร้างการรับรู้ภายในอาคารผู้โดยสาร ไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าเพราะอาจเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย และเชิญชวนร่วมกันแจ้งเบาะแสะยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 และเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่กับครอบครัวโดยไม่ใช้ยาเสพติด

Related posts