ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ดร.วิเชียร วงษ์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมงาน


สำหรับปีนี้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพคือกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Related posts