ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่

เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

Related posts