พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พิธีมอบธงประจำหน่วย มอบ ประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อสามารถแก่ข้าราชการ ตชด.ดีเด่น

พิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พิธีมอบธงประจำหน่วย มอบ
ประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อสามารถแก่ข้าราชการ ตชด.ดีเด่น และมอบประกาศ
นียบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา
ผบก.ตชด.ภาค 3 ประธานพิธี มอบหน้าที่ตำแหน่งให้กับ
พ.ต.อ. อพิวัฒน์ กลั่นวารี รองผู้บังคับการ ตชด.ภาค 3

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.นพ. แสวง เที่ยงใจ ผู้บังคับการ โรงพยาบาลตำรวจดารารัศมี และ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรม ลส.ชบ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร โดยมีข้าราชการนายตำรวจ ตชด.ภาค 3 และกองกำกับการ ตชด.ที่ 31-34
ร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก

Related posts