มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์

29.09.2023 สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ โดย: นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหาร คุณกิตติศักดิ์ จักราชัย ,คุณพรเพ็ญ อัครชิโนเรศ ,คุณพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล ,คุณประชา แสงวงค์วาณิชย์,ดร.พิศมัย ตรีวิชา ,คุณอมรรัฐร์ สกุลเจริญรัตน์ และคุณธนินท์ ภัทรเจษฎาทิศ

ร่วมกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนกันยายน2566 โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

Related posts