###ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.นครสวรรค์ กล่าวอำลาส่วนราชการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งจังหวัดสระบุรี ###

วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมส่งและแสดงความยินดีกับ นางสาวอัชลี ไวยบท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา โอนไปดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โอกาสนี้ นางสาวอัชลี ไวยบท ได้กล่าวอำลาข้าราชการทุกส่วน พร้อมขอบคุณผู้ร่วมงานทุกฝ่ายที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถในช่วงระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอย่างยิ่ง และตั้งแต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้นั้น ย่อมมาจากความร่วมมือของทุกคนที่ทำงานด้วยความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ มีความรักความสามัคคี และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และขอบคุณคำแนะนำของ ท่านพล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้ยึดมั่นในคุณงามความดี ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำงานอย่างเต็มศักยภาพและความสามารถ

โดยกิจกรรมภายในงาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวอัชลี ไวยบท ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนี้เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

Related posts