# เชื่อมโยงช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร , โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร

# วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด และพบปะสนับสนุนช่องทางการตลาดกับกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่กิจการอาหารปลอดภัย ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Related posts