นายกมงคล ชัยวุฒิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ออกดำเนินการซ่อมถนน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายกนักพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจรและไหล่ทางที่เกิดการชำรุดเสียหาย บริเวณเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 กับบ้านปทุมสราราม(หนองบัว) หมู่ที่ 12

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่มีประชาชนใช้สัญจรมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังโรง เรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาประจำอำเภอดอยสะเก็ดอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเอาใจใส่ต่อหน้าที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่ใช้เส้นทางสายนี้อีกด้วย

Related posts