คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เป็น​ประธาน​ใ​นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. จากทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา​ 2566

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เป็น​ประธาน​ใ​นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. จากทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา​ 2566

โดยมี ผศ.นพ.นเ​รน​ทร์​ โชติ​รส​นิรมิต​ ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของการจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 กันยายน​ 2566 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 2​ อาคารเรียน​รวม คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts