###นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเวทีมหกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุสุขภาพดี คนโกรกพระไม่ทอดทิ้งกัน ธรรมนูญชุมชนสังคมสูงวัย###

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในเวทีมหกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุสุขภาพดี คนโกรกพระไม่ทอดทิ้งกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโกรกพระ พ.ศ.2546 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายกานตพงศ์ ใจแก้ว ส.อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอโกรกพระ, พันตำรวจตรีธวัช เดชครุฑ นายก อบต.โกรกพระ, นายอรรถกร รุ่งเจิดฟ้า นายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และนายณรงค์ ตั้งศิริชัย ประธานเครือข่ายหมออนามัยอำเภอโกรกพระ กล่าวรายงาน

ซึ่งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกรกพระ และชมรมผู้สูงอายุอำเภอโกรกพระ ร่วมกันจัดเวทีมหกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุสุขภาพดี คนโกรกพระไม่ทอดทิ้งกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ


1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการสร้างสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ คนโกรกพระไม่ทอดทิ้งกัน
2.ประกาศวาระประชาชน “ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยอำเภอโกรกพระ”
3.ประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุอำเภอโกรกพระที่มีสุขภาพดี และประกาศเชิดชูเกียรติการดำเนินโรงเรียนผู้สูงอายุของอำเภอโกรกพระ

โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณคณะทำงาน กขป.เขตพื้นที่ 3 ที่ผลักดันธรรมนูญเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกิดขึ้น และอยากให้นำธรรมนูญสุขภาพนี้ไปใช้กับทุก รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ธรรมนูญนี้ก็เปรียบเสมือนการแต่งเพลง แต่ละเพลงของแต่ละ รพ.สต. เนื้อเพลงจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ที่ไหนชอบอย่างไร ศูนย์กลางอยู่ที่ความต้องการของประชาชน ผู้สูงอายุที่นี่ มีสุขภาพที่ดีมาก ลูกหลานคนโกรกพระ ดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และอยากให้ทุกคนรู้ว่า ประวัติศาสตร์ อ.โกรกพระ อยู่ในห้องนี้เอง รีบศึกษาภูมิปัญญาเก่าๆ ที่อยู่ในห้องนี้มีอะไรบ้าง ห้องนี้คือห้องประวัติศาสตร์โกรกพระ คนที่ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมา ก็คือคนในรุ่นนี้เอง ผู้สูงอายุคือภูมิปัญญา เป็นคลังสมองของชุมชน อยู่ที่ว่าคนรุ่นหลังจะมาเก็บเอาภูมิปัญญาเหล่านี้ไปใช้ต่อหรือเปล่า ถ้าคิดว่าภูมิปัญญาเดิมๆ นี้มีประโยชน์ ภูมิปัญญาเดิมๆ นี้แหละที่เลี้ยงเรามา ภูมิปัญญาเดิมๆ นี้แหละที่สร้างเมืองโกรกพระขึ้นมาได้ ถ้าไม่เห็นคุณค่า ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร มาวันนี้ได้เห็นผู้สูงอายุ อ.โกรกพระ มีสุขภาพดี”

นายก อบจ.กล่าวต่อว่า “ต้องขอขอบคุณลูกหลานคนโกรกพระ ที่ให้ความสำคัญผู้สูงอายุ ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต ถนนสายนี้ที่เดินมาตลอดทั้งชีวิตมันมีวันสิ้นสุด ช่วงท้ายของถนนก็อย่าให้มันเป็นทางที่ขรุขระ เส้นทางชีวิตช่วงสุดท้ายของชีวิตขอให้มันราบรื่น จะราบรื่นได้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยสุขภาพดี ขอบคุณผู้สูงอายุในห้องนี้ทุกท่าน ที่ท่านได้สร้างมรดกที่ล้ำค่าให้กับคนโกรกพระให้ลูกหลานได้อยู่กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ และมีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้”

ภายในงานมีการแสดงมายากลจากคณะบุญเลิศมายากล อ.โกรกพระ, การแสดงรำวงของชมรมผู้สูงอายุ (สาวน้อยย้อนยุคตำบลโกรกพระ), พิธีประกาศวาระประชาชน “ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยอำเภอโกรกพระ”, พิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย อ.โกรกพระ โดนแกนนำชุมชนจาก 9 ตำบล ใน อ.โกรกพระ, พิธีมอบ “ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยอำเภอโกรกพระ” แก่ผู้นำชุมชน, พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี อ.โกรกพระ จำนวน 10 ท่าน, พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติการดำเนินโรงเรียนผู้สูงอายุของ อ.โกรกพระ, เวทีเสวนาเรื่อง “เราจะขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมผู้สูงวัย อ.โกรกพระ เพื่อสร้างสุขภาวะคน อ.โกรกพระกันอย่างไร” และชมนิทรรศการ มหกรรมสุขภาพการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละตำบล
////

Related posts