ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้การประชุมและชับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ โรงแรมเฟริก ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

Related posts