ตำบลเชิงดอย ได้จัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต)

คืนวันศุกร์ ที่ 2 กย 66 เวลา 19.09 น คณะสงฆ์ตำบลเชิงดอย ร่วมกับ ทต เชิงดอย ทต ดอยสะเก็ด กำนัน ผญบ กลุ่ม องค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ได้จัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต) ขึ้น ณ วัดอมราราม สันอุ้ม

ในงานนี้ มีกิจกรรม ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา โดยท่านเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ท่านพระครูมงคล ศิลวงค์ มอบใบประกาศบุคคลดีเด่นในด้านต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ในการนี้ ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเถรา นุเถระ ท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์ องค์เณร ทุกรูป ทุกตน ที่ได้เป็นแม่งานหลัก จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ ครับผม

Related posts