งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

วันที่ 4 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ค่ายดารารัศมี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.พันธ์ุพงษ์
สุขสิริมัช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสังสรรค์แบบพี่น้องกัน พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 กล่าวขอบคุณ นอกจากนี้มี
ข้าราชการตำรวจที่เกษียณมาร่วมงานประกอบด้วย พล.ต.ต.วรณัฐ ผันผ่อน
รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน
รองผู้บัญการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ ตชด.ทั้ง 5 กองกำกับการ
จำนวน 102 นาย หน่วยงานที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานได้แก่ รองผู้บังคับการฯ ผู้กำกับการฯ, รองผู้กำกับการฯ สารวัตรฯ ,เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,หน่วยบินตำรวจ,
โรงพยายาลดารารัศมี, แม่บ้านตำรวจ, คณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมจำนวนมาก

ในงานนี้ ได้ชมวีดีทัศน์ผลงานของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ปธ.ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสมาชิกลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 8 คน ไปฟ้อน”สวยดอก” เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ
ข้าราชการ ตชด.ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ จงประสพแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป

Related posts