#ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับมอบกระเช้าจากผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๔๑

Related posts