“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 10 กุมภาพันธ์ 2565

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและปัจจัยพื้นฐานให้แก่ชุมชนในพื้นที่สูง https://youtu.be/tk7GZnQSnqw

******************************

รมช.มหาดไทย เปิดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม ช่วยระบายผลผลิตให้เกษตรกรกลุ่มเปราะบาง https://youtu.be/UppfDDJcRwg

***************************

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 https://youtu.be/KWSzKFMRhOE

*******************************

ฝนหลวงภาคเหนือ จัดประชุมอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดลำพูน สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 65 https://youtu.be/Q8-QqqX5dRM

**************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก ผศ.สมรรถ และคุณสุมาลัย บุณยรัตพันธุ์ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ 2565 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

****************************

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ชีวีมีสุข ทุกครัวเรือน

นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ 

***********************************

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้สถานีมีความพร้อมในการปฎิบัติการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ว่าที่ ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว   ผู้อำนวยการอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

***************************

นายจรัล ชัยวงค์  ประธานจัดงานข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  13-15 เมษายนของทุกปีจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7   เปิดเผยว่า ปีนี้เตรียมจัดงานบุญประเพณี ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่ สืบสานต่อจากปีที่ผ่านมา หลังจากหยุดจัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โควิด 19

นายจรัญ ชัยวงค์   ผู้จัดการ มวลชนทีวี ออนไลน์ -ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์  ฯ

*************************

ลำพูน – นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย (เด็กมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค) พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ในรอบแรกของเด็ก อายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ฟรี และไม่มีเด็กอาการไม่พึงประสงค์เฉียบพลันหลังได้รับวัคซีน  ณ ห้องประชุมศรีหริภุญไชย  ชั้น 4 โรงพยาบาลลำพูน.

*************************

เชียงราย – นายวราดิศร อ่อนนุช รอง​ผู้ว่ารา​ขชการ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่​อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเขตรอยต่อ​ 3 จังหวัด (อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัด​เชียงราย​  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ​อำเภอวังเหนือ​ จังหวัดลำปาง)

​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลดลง ไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเก็บหาของป่า

**************************

ลำปาง –  ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (war Room) ระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอแนวทางและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งภาพรวมจังหวัดลำปางขณะนี้ ได้เตรียมพร้อมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกระดับ

*****************************

แพร่ – นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมในพื้นที่​หมู่ที่​ 3 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่​ จังหวัดแพร่ว่า จังหวัดแพร่

โดยความร่วมมือของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ และประชาชน ได้จัดทำทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมจำนวน 44 จุด ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 43 จุด และอีกหนึ่งจุดที่หมู่ 12 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ซึ่งน้ำในลำน้ำยังมีปริมาณมากอยู่ ไม่สามารถที่จะก่อสร้างกระสอบทรายชั่วคราวได้ และกั้นในลำน้ำสาขาอีก 88 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

**************************

#”แม่ชีฟ้า” เชิญกัลยาณมิตรฟ้ากัซซันร่วมบุญประจำปี งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่๒๕ (เป็นการภายใน)

แม่ชีฟ้า(พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา บวชชีวัดป่าบ้านค้อโดยท่านพระอาจารย์ไชยาเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อและท่านพระพัฒน์พัทธัมโมเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนารามแม่ริมร่วมบวชให้ช่วง วันที่ 3 /2/65 ถึง วันที่ 18/2/65  จึงขอกตัญญูมุทิตาจิต ขอร่วมบุญและเรียนเชิญกัลยาณมิตรฟ้ากัซซันร่วมบุญประจำปี งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่๒๕ (เป็นการภายใน)


ทำบุญในวันมาฆบูชา และทักษิณานุปาทานถวายแด่หลวงพ่อทูล ขิปปปญโญ, หลวงพ่อบำเพ็ญ (แดง)รตินธโร
วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ จากวัดต่างๆ 45 วัด

มูลนิธิฟ้ากัซซัน โดยแม่ชีพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา พร้อมด้วยคุณประวิทย์ และคุณกัซซัน(บุตรชาย) เริงโพธิ์
ร่วมทำบุญถวาย รายละเอียดดังนี้
1.ปัจจัยติดกัณฑ์เทศน์ พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ 5,000 บาท
2.ปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 45 วัด รูปละ 1,000 บาทรวม45,000บาท
3.เครื่องไทยธรรม 46 วัด วัดละ 500 บาทรวม23,000บาทรวม3รายการ73,000บาท
4.น้ำดื่ม 100 แพ็ค 5,000 บาท
5.ปลาสลิด และปลาช่อนแดดเดียว 20 กิโลกรัม 6,000 บาท

กัลยาณมิตรแม่ชีฟ้า
6.ส้ม 2 ลังใหญ่ จาก นายกฝาง
7. ท่านผู้ว่าพงศ์รัตน์ -คุณศลิษา ภิรมย์รัตน์ (ท่านผู้ว่าอุบลราชธานี) โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 3,000 บาท
8. ท่านรองอนุพงษ์ รองผู้ว่าลำพูน โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน 2,000 บาท
9. คุณปุลิน คุณณัชปภา โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน 5,000 บาท
10.คุณเอื้ออัมพร เชียงตุงขัตติยะ โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 5,000 บาท
11.นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.ใหญ่สสจ.ลำพูน โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน น้ำดื่ม 3,000 บาท
12. พ.ต.อ.วีรชาติ ระตะเจริญ ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรม โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 1,000 บาท
13.คุณอิศเรศ นิลอยู่ ผจก.นกแอร์เชียงใหม่ โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 500 บาท
14.คุณพิศิษฐ์ ท. โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 2,000 บาท

 

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

Related posts