“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา “ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 

จังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายและป้องกันโรคโควิด-19 โดยเริ่มต้นฉีดให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก https://youtu.be/q7wVxAjzoBw

*****************************

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิจารณาการจัดทำโครงการและข้อเสนอของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล https://youtu.be/gUE_-qyNLi0

****************************

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่บริเวณรอบคูเมือง และถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/NMFaf7RNg94

 

***********************/*/*/

นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมการประเมินผลคดเลือกเกษตรกรดีเด่น https://youtu.be/eF25zQbZHtY

********************************

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เขียงใหม่ คณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางเข้าพบ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ https://youtu.be/p9tuHq-x73k

ลำพูน –  นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง นำเหล่าจิตอาสาร่วมกันทำฝายกักเก็บน้ำ จำนวน 4 ฝาย ในพื้นที่บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โดยมีผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮ่ง และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยการสร้างฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้ป้องกันภัยแล้ง ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สาเหตุของการก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สะสม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชนในพื้นที่

****************************

ลำปาง – พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดลาดตระเวนและดับไฟป่า ดอยพระบาท ของมณฑลทหารบกที่ 32 และกรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว หน้ากากอนามัย

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (สน.) กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ และบรรยายเครื่องมือยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่กรมป่าไม้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟป่า พื้นที่ดอยพระบาท ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (สน.) กรมป่าไม้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

****************************

เชียงราย – ประชุมคณะทํางานศึกษาผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงลาวจีนและรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมคณะทํางานศึกษาผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงลาวจีนและรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ณ ห้องพญาภักดีชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

*****************************

แพร่ –  ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ครั้งที่ 4/2565

ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่(ศปก.จ.แพร่) คณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดแพร่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

****************************

“คุณฟ้า” พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือ กัซซัน บำเพ็ญบุญบวชชียึดหลักธรรมกตัญญูบุพการี รำลึกนึก ผู้มีพระคุณ ชีวิตมีแต่รุ่งเรือง มุ่งมั่นส่งเสริมพระพุทธศาสนา https://youtu.be/7Ymi8LYVpas

******************************

นายจรัล ชัยวงค์  ประธานจัดงานข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  13-15 เมษายนของทุกปี เปิดเผยว่า ปีนี้เตรียมจัดงานบุญประเพณี ข่วงบุญลานประตูเชียงใหม่ สืบสานต่อจากปีที่ผ่านมา หลังจากหยุดจัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ โควิด 19

นายจรัญ ชัยวงค์   ผู้จัดการ มวลชนทีวี ออนไลน์ -ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

***********************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

 

Related posts