#เสวนาเวทีชุมชน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดเวทีเสวนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน โดยมี นายก อบจ.นครสวรรค์ นายอำเภอ สจ . ร่วมเป็นวิทยากร


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายและสร้างองค์ความรู้ เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่คนในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาตามโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” มีกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 และชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย และสร้างองค์ความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ เพื่อทบทวนบทเรียนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

โดย นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน ขอให้มาเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน และเป็นโครงการนำร่อง เพื่อมาให้ความรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้แก่คนในชุมชน ต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา และขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ นำไปปฏิบัติ ปรับตัวเพื่อจะได้มีชีวิตใหม่ ในโลกใหม่ วันนี้เราต้องตระหนักและเรียนรู้เพิ่มเติม ขอให้มีความมั่นใจในโครงการนี้ และขอให้เชื่อมั่นใน อบจ.นครสวรรค์ ที่จะต่อยอดให้ด้วยการจัดอบรมในเรื่อง การแปรรูปผลผลิต” นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวในที่สุด

ต่อจากนั้น นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้เยี่ยมชมห้องแสดงสินค้าชุมชนตำบลแม่เปิน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ประเภทผ้าทอและเครื่องจักสาน พร้อมแนะนำช่องทางการขาย โดย อบจ.นครสวรรค์ จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและให้การสนับสนุนต่อไป
///

Related posts