#”แม่ชีฟ้า” เชิญกัลยาณมิตรฟ้ากัซซันร่วมบุญประจำปี งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่๒๕ (เป็นการภายใน)

แม่ชีฟ้า(พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา บวชชีวัดป่าบ้านค้อโดยท่านพระอาจารย์ไชยาเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อและท่านพระพัฒน์พัทธัมโมเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งแยงพัฒนารามแม่ริมร่วมบวชให้ช่วง วันที่3/2/65 ถึง วันที่ 18/2/65  จึงขอกตัญญูมุทิตาจิต ขอร่วมบุญและเรียนเชิญกัลยาณมิตรฟ้ากัซซันร่วมบุญประจำปี งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่๒๕ (เป็นการภายใน)


ทำบุญในวันมาฆบูชา และทักษิณานุปาทานถวายแด่หลวงพ่อทูล ขิปปปญโญ, หลวงพ่อบำเพ็ญ (แดง)รตินธโร
วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ จากวัดต่างๆ 45 วัด

มูลนิธิฟ้ากัซซัน โดยแม่ชีพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา พร้อมด้วยคุณประวิทย์ และคุณกัซซัน(บุตรชาย) เริงโพธิ์
ร่วมทำบุญถวาย รายละเอียดดังนี้
1.ปัจจัยติดกัณฑ์เทศน์ พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ 5,000 บาท
2.ปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 45 วัด รูปละ 1,000 บาทรวม45,000บาท
3.เครื่องไทยธรรม 46 วัด วัดละ 500 บาทรวม23,000บาทรวม3รายการ73,000บาท
4.น้ำดื่ม 100 แพ็ค 5,000 บาท
5.ปลาสลิด และปลาช่อนแดดเดียว 20 กิโลกรัม 6,000 บาท

กัลยาณมิตรแม่ชีฟ้า
6.ส้ม 2 ลังใหญ่ จาก นายกฝาง
7. ท่านผู้ว่าพงศ์รัตน์ -คุณศลิษา ภิรมย์รัตน์ (ท่านผู้ว่าอุบลราชธานี) โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 3,000 บาท
8. ท่านรองอนุพงษ์ รองผู้ว่าลำพูน โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน 2,000 บาท
9. คุณปุลิน คุณณัชปภา โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน 5,000 บาท
10.คุณเอื้ออัมพร เชียงตุงขัตติยะ โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 5,000 บาท
11.นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.ใหญ่สสจ.ลำพูน โอนร่วมมูลนิธิฟ้ากัซซัน น้ำดื่ม 3,000 บาท
12. พ.ต.อ.วีรชาติ ระตะเจริญ ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรม โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 1,000 บาท
13.คุณอิศเรศ นิลอยู่ ผจก.นกแอร์เชียงใหม่ โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 500 บาท
14.คุณพิศิษฐ์ ท. โอนร่วมบุญวัดป่าบ้านค้อ 2,000 บาท

สาธุอนุโมทนาบุญ จากแม่ชีฟ้ากัซซันค่ะ

Related posts