#คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณนนทพันธ์ แสงไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานี และ คุณถิรพุทธ เปรมาประยูรวงศา บรรณาธิการบริหารข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ คุณนนทพันธ์ แสงไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานี และ คุณถิรพุทธ เปรมาประยูรวงศา บรรณาธิการบริหารข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 กรุงเทพมหานครฯ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts