#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ … คุณศรีทัย สีทิพย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …

คุณศรีทัย สีทิพย์
หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาบริการสังคม ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

Related posts