#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ… คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ…

คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเเพทยศาสตร์ ด้านสื่อสารองค์กร

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

Related posts