#คณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีปีใหม่ ผวจ. และ อดีต ผวจ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มกราคม 2565. ณ สำนักงานผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์. ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์. หัวหน้าคณะทำงานจัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสว่รค์ และคณะอนุกรรมการฯ. ประกอบด้วย นายประเทือง. เหมือนเตย. นายสมชาย. สมรภูมิ นายศุภณัฐ เขียวมณี นางสาวกนกนุช. หมีทอง และนายเฉลิม. รอดหลง ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจากนายชยันต์ ศิรมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


ต่อมาเวลา 13.00 น.เดืนทางไปสวัสดีปีใหม่และขอพร นายสิริรัฐ. ชุมอุปการ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์. ณ หมู่บ้านยางโทนพัฒนา ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์


อนึ่งการไปสวัสดีปีใหม่พร้อมการรับพรปีใหม่ครั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าและความคืบหน้าของการจัดสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีการรังวัดที่ดินบริเวณเขารัง หมู่ที่ 4. ต.หนองปลิง. อ.เมืองจ.นครสวรรค์ เป็นที่จะจัดสร้างโดยใช้ที่ดิน นสล.ประมาณ100 ไร่ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่นายสิริรัฐ. ชุมอุปการ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นจุดเริ่มต้น จนมาถึงนายชยันต์. ศิริมาศ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คนปัจจุบันนครสวรรค์ อีกด้วย


อีกทั้งยังได้ขอบพระคุณนายสิริรฐ ชุมอุปการ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีโครงการหลายๆ โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนครสวรรค์อาทิเช่น ถนนสายหนองปลิง-เขาทอง ถนนในตำบลพระนอน ถนนในหมู่บ้านยางโทนพัฒนา ฯลฯ

Related posts