#ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคำนับสวัสดีปีใหม่

นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื่องในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

Related posts