ผญบ.สันมะเกี๋ยงม.6 ดอยสะเก็ดร้องเรียนผ่านสื่อกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากสายสื่อสารในพื้นที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง

ชาวบ้านเดือดร้อน ปัญหาสายสื่อสารเคเบิล รัดคอชาวบ้าน เคยเกิดไฟไหม้ 3 ครั้งใกล้หม้อแปลงไฟฟ้า…

Read More

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ให้การต้อนรับวิศวกรคุมงาน พร้อม จนท จากกรมทรัพยากรน้ำ

วันนี้ 18 พค 66 เวลา 09.30 น.นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ให้การต้อนรับวิศวกรคุ…

Read More

กรมทะเลชายฝั่ง จับมือ กรมอุทยานฯ ลงนาม MOU ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพ…

Read More

สส. เดินหน้าเสริมความรู้การจัดการขยะโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามโมเดล BCG

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดฝึกอบ…

Read More

###MOU การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ โดย อบจ.นครสวรรค์ กับ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์###

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.…

Read More

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จาก ผศ.ทิพรดา วิเศษสุรการ ประธานมูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จาก …

Read More