###นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์ นิสิต ป.โท การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านปางสัก – เน้นย้ำ ป่าไม้ดีสังคมดี###

นิสิต ป.โท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสัมภาษณ์ นายก อบจ. ร่วมสนับสนุนทางวิชาการใ…

Read More

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพประกาศนียบัตร ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Re-accreditation SSCC) ครั้งที่ 1 .

วันที่ 3 พ.ค. 66 นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร , นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์…

Read More

สวนนงนุชพัทยา เป็นจุดหมายกลุ่มคาราวาน Porsche Club Vietnam Asean Caravan Tour 2023 มุ่งหน้าเยี่ยมชม 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดในโลก

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การตอนรับกลุ่มคาราวาน Porsch…

Read More

𝑮𝑶𝑶𝑫 𝑴𝑶𝑹𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑾𝑬𝑫𝑵𝑬𝑺𝑫𝑨𝒀 เช้าวันพุธที่สดใส ในวันที่หมอกควันเริ่มจางหายไป

𝑮𝑶𝑶𝑫 𝑴𝑶𝑹𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑾𝑬𝑫𝑵𝑬𝑺𝑫𝑨𝒀 เช้าวันพุธที่สดใส ในวันที่หมอกควันเริ่มจางหายไป ติดตามรับชมภาพธรรมช…

Read More

กรมทะเลชายฝั่ง พบปะเครือข่ายทางทะเล ครั้งที่ 6 เสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุ่งสู่การเป็นชุมชนชายฝั่งเข้มแข็ง เพื่อปกป้องทะเลอ่าวไทยรูปตัว ก

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรท…

Read More