คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณจิตรา โฆวัชรกุล มารดา นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมในพิธีสวดพร…

Read More