###ประชุมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 3###

เมื่อเวลา 12:00 น. วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์…

Read More

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ (23 ม.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มณีแดง ยาย้อนวัยเพื่อรักษาโรค “

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปา…

Read More

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 124,860 บาท จากคุณจรูญ จันทร์ประภา พร้อมครอบครัว

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 124,860 บาท จากคุณจร…

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง นำคณะครู เ…

Read More

ประชุมการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256๖ เวลา 08.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย การกีฬ…

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อ…

Read More

###อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กลุ่ม 608 ดูนายก อบจ.ฉีด###

เมื่อเวลา 15.45 น วันที่ 22 มกราคม 2566 ณ ประชารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม 2 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง…

Read More