สบาย สบาย สไตล์ ฟ้ากัซซัน สุดฟิน ที่กัซซัน ขุนตาน

สบาย สบาย สไตล์ ฟ้ากัซซัน  สุดฟิน ที่กัซซัน ขุนตาน หางนกยูงสีทอง บานสะพรั่ง  งามทั้งเขา รอท่านไปยลความงามสนามสวย ดอกไม้งาม กรันมาตราฐาน สะพานขาวประวัติศาสตร์

Sunday 19/5/2024 @ Gassan khuntan golf and resort time 16.00-18.00 PM ! Khun Fah , Mr.Steve , Mrs.Yoon , Mr. Yoo From Han -K Tour inspect New Gassan Khuntan and New Hotel ! The most beautiful golf course in the north of Thailand ! So beautiful the yellow golden peacocks flowers among golf course and moutain ! Very Very impressive ! Must come to have a look ka! Happiness time ! Beautiful Sunday ka!

Related posts