ร่วมมืองานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้าน Global Health

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย และ รศ.ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารทุนวิจัย เยือน University of California, San Francisco (UCSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อร่วมหารือกับ Professor Craig Cohen , Professor Madhavi Dandu Co-Directors, University of California Global Health Institute และ Professor George Rutherford, Director, Institute of Global Health Science เพื่อความร่วมมืองานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้าน Global Health เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ University of California, San Francisco (UCSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/CXc0r

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts