หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
(เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ำเพื่อระบายฝุ่นละออง)

โดยใช้เครื่องบินเกษตร ชนิด CARAVAN จำนวน 2 ลำ และชนิด CN235 จำนวน 1 ลำ เวลา 11:30 น.
บริเวณพื้นที่เป้าหมาย : จ.ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน
พื้นที่ปฏิบัติการ อ.เมือง- อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่, อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ผลปฏิบัติการ: หลังปฏิบัติการ พบว่า ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

Related posts