###โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ ฉลองครบรอบ 50 ปี###

เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เปิดเผยว่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 ทศวรรษอภิวัฒน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ท้องถิ่นไทย
โดยจัดให้มีการประกวดขับร้องเพลงในบทเพลงเพื่อพ่อ ระดับประถมศึกษาและเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร

โดยมีกำหนดการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-
17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ม.ใน)รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก นายทวี เสริมภักดีกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.ไชยรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 28 รางวัล รับโล่จาก ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวร
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งข้น นายปิติ ลิ้มเจริญ นายสุเมธ องอาจลิ้ม
นายอิศรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยาเจริญ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ ตามวันเวลาดังกล่าว สนใจสอบถามได้ที่โรงเรียนในเวลาราชการ

Related posts