คณะสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกองบิน 41

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ

โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

Related posts