นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “มหัศจรรย์แม่วาง” ครั้งที่ 12

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนเที่ยวงาน “มหัศจรรย์แม่วาง” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  (6 ก.พ. 67) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่วาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่วาง ร่วมกันจัดงาน “มหัศจรรย์แม่วาง” (Amazing Mae Wang) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ งาน “มหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Mae Wang)” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอำเภอแม่วางในมิติการท่องเที่ยวที่สวยงาม และสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล อาทิ ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ และเดินป่า ในช่วงฤดูร้อน การตั้งแคมป์ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ขุนวาง ในช่วงฤดูหนาว และการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญา เชิงวัฒนธรรมประเพณี ก็มีให้เที่ยวได้ทุกฤดูกาล พร้อมทั้งยังเป็นส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชาวบ้าน พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของอำเภอแม่วางให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP และการออกบูทของเหล่ากาชาด ,การแข่งขันส้มตำลีลา,แข่งขันไก่แจ้ ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ,การประกวดการจัดสวน “วิถีชีวิตด้านการเกษตร” และนิทรรศการเกษตร ,การแสดงของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ ,คาราวานสินค้า สวนสนุกชุดใหญ่ และอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงาน “มหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Mae Wang)” ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

*************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 กุมภาพันธ์ 2567

Related posts