กองบิน 41 รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 ตามการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและสรุปผลการตรวจสอบฯ

โดยมีนาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 41

Related posts