กองบิน 41 จัดกิจกรรมอบรมการเผยแพร่การสร้างจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมการเผยแพร่การสร้างจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย และตรวจสำรวจกิจการรักษาความปลอดภัย โดยมี นาวาอากาศเอก ยุวเทพ ลิ้มละมัย รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ มาบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41


โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ กองบิน 41 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย

Related posts