รพ.สวนปรุง ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและให้คำปรึกษาเข้าใจวัยว้าวุ่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

13 มกราคม 2567 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานจิตวิทยา และกลุ่มงานสารนิเทศแลประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนของรางวัล จำนวน 5,000 บาท โดยมี นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมชมบูธ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรม ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การฝึกด้านความจำ และฝึกการมีสมาธิด้วยการระบายสี พร้อมให้คำปรึกษาสมาธิสั้นในเด็ก การดูแลใจลูกวัยเรียน การประเมินและเข้าใจวัยว้าวุ่น

 

Related posts