งานพิธีวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ พิพิธภัณท์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 

โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ข้าราชการพลเรือน ทหาร
ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ในงานนี้มีพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอแม่ริม ประจำปี 2566 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และนายอำเภอแม่ริม
กล่าวรายงาน มีกิจกรรมการออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมล้านนา
กิจกรรมกาดมั้ว และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดทั้งวัน

นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น
ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะช่างฟ้อนลูกเสือชาวบ้านจากกลุ่มต่างๆ 19 กลุ่ม
จำนวน 309 คน ร่วมฟ้อนถวายพระเกียรติ และกราบถวายบังคมอย่างสมพระเกียรติและสวยงามอย่างยิ่ง

Related posts