โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566 เพื่อให้สามเณรปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน จำนวน 109 รูป

วันที่ 8-11 ธ.ค.2566 ท่านพระครูวิสิฐธรรมจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดกำแพงงาม) พร้อม พระวิฑูรย์ อินทปญฺโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำสามเณรของโรงเรียนเข้าค่ายจำนวน 109 รูป เพื่อปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงภาคกลางคืน

ในวันที่ 10 ธ.ค.2566 พระครูประภาตบุญโชติ รองเจ้าอาวาสวัดท้าวบุญเรือง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เดินทางนำปัจจัยถวายสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีท่านพระวิฑูรย์ อินทปญฺโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงสัฆราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมคุณครูผู้สอนรับปัจจัยดังกล่าว.

Related posts