ครุศาสตร์ มร.ชม. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่”

เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2567 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ผอ.เจริญ วงศ์ศายะ ประธานสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม

เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “100 ครูดี 100 ปีราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราช 2567

Related posts