พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ โครงการปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน . .

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพาอารักษ์ โครงการปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน

โดยได้รับเกียรติจากพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ จ.เชียงใหม่ ประธานฝ่านสงฆ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://cmu.ac.th/th/article/6ebc25be-22aa-4914-b3b1-97f0519a624c

Related posts