ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา E- sport กีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะ ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัททรูคอปอเรชั่นจำกัดมหาชน

เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา E- sport ภายใต้มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์” โดยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2567

 

Related posts