หมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 6 VET CMU RUN . .

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ หมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 6 VET CMU RUN 2023 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานฯ

เพื่อระดมเงินทุนในการจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างในความเติบโตและก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสนับสนุนการศึกษาในด้านสุขภาพสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://cmu.ac.th/th/article/8ae06a3c-505f-4693-9464-4bbb4c459512

Related posts