รองนายกสันผีเสื้อเดือดวอนการประปาขุดเจาะในพื้นที่แจ้งด้วยด้วยชาวบ้านเดือดร้อน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายนิเรศ เข็มขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดเจาะถนนอันเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์บนทางหลวงท้องถิ่น พบว่าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อประปา โดยมิได้ยื่นขออนุญาตจากทางเทศบาลบริเวณ หน้าตลาดท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ

เป็นเหตุให้ถนนพังเสียหาย การจราจรติดขัด เนื่องจากไม่มีป้ายแจ้งเตือน การปฎิบัติงานไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งทางการประปา ไม่มีแผนดำเนินการเพื่อแจ้งให้ทางเทศบาลทราบเพื่อจะได้คอยกำกับดูแลช่วยเหลือการจราจรและตรวจสอบจุดบริเวณที่ขุดเจาะ เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ให้ใช้ได้ในระยะยาวต่อไป

Related posts