สืบสานประเพณีพิธีเทศน์ “มหาชาติเวสสันดรชาดก” มรดกของชาติ ปี 2566

วันที่ 16 พ.ย. 66 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาส่งเสริมประเพณีพิธีเทศน์ “มหาชาติเวสสันดรชาดก” มรดกของชาติ ประจำปี 2566 ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก อันเป็นมรดกของชาติและพระพุทธศาสนา ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้มีดำริถึงประเพณีการตั้งธรรมหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ หรือประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคม จึงได้ให้คณะสงฆ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการศึกษาส่งเสริมประเพณีพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก มรดกของชาติ ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการเทศน์มหาชาติตามแบบฉบับล้านนา , การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ , การบรรยายธรรมจากตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ และการแสดงประกอบชาดก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวียนรอบประทักษิณรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ กิจกรรมทำวัตรเย็นและการจัดโต๊ะหมู่บูชา ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 

Related posts