ณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบส่งต่อธงเจ้าภาพงาน Joint Seminar on Biomedical Sciences (JSOBMS) จาก Prof.Xia Xueshan President of Kunming Medical University

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบส่งต่อธงเจ้าภาพงาน Joint Seminar on Biomedical Sciences (JSOBMS) จาก Prof.Xia Xueshan President of Kunming Medical University

เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน JSOBMS ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ Howard Johnson Tropical Garden Plaza เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภาพ / ข่าว : Kunming Medical University /กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts