โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการ ห้องพักรับรองศูนย์ตรวจสุขภาพ Health check up lounge

วันที่ 20 ต.ค. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีทำบุญ ห้องพักรับรองศูนย์ตรวจสุขภาพ Health check up lounge แห่งใหม่ เพื่อขยายพื้นที่รองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

โดยห้องพักรับรองแห่งใหม่นี้อยู่ในโครงการเชียงใหม่ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ ภายในห้องพักรับรอง กว้างขวาง สะดวกสบาย และทันสมัย รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่พร้อมให้บริการ โดยจะเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ต.ค. 2566 นี้
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น
.
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ โทร. 052-004623

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

Related posts