ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมและเป็นวิทยากร

รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในงาน The 1st International Congress of the Radiology Sub-Alliance of the SSAMESA

ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเครือข่ายทางด้านรังสีวิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ณ Kunming Medical University เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภาพ / ข่าว : Kunming Medical University /กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts