รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. เป็นผู้แทนคณบดีร่วมในพิธีทำบุญอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. เป็นผู้แทนคณบดีร่วมในพิธีทำบุญอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts