รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณเลิศชัย กิตติรังสิ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณเลิศชัย กิตติรังสิ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ CM dental Clinic อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts