ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลในดวงใจ ใส่ใจการทำความสะอาดมือ

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลในดวงใจ ใส่ใจการทำความสะอาดมือ เนื่องในวันล้างมือโลก

โดยมี รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีการแสดงจากฝ่ายการพยาบาลและสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. การประกวดมือสวย รวมไปถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts